0546-232024

Hypotheekvormen

Als u een nieuwe hypotheek afsluit heeft u de keuze uit verschillende hypotheekvormen

Welke hypotheekvorm is geschikt voor u?

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de maandlasten uit rente en aflossing bestaan. Deze vormen samen de bruto maandlasten. Bij dezelfde rente blijven uw bruto maandlasten gedurende de hele looptijd gelijk. Naarmate de looptijd van uw hypotheek vordert, veranderen de netto maandlasten wel; aan het begin van de looptijd lost u weinig af en betaalt u veel rente. Wanneer de looptijd van de hypotheek verstrijkt gaat u steeds meer aflossen en minder rente betalen. Uw hypotheekschuld neemt immers af. Aangezien de hypotheekrente die u dient te voldoen fiscaal aftrekbaar is, zijn de netto maandlasten in het begin lager dan de bruto maandlasten. Deze netto maandlasten gaan wel stijgen, omdat u minder fiscaal voordeel heeft.

Lineaire hypotheek

Een lineaire hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u elke maand een vast bedrag dient af te lossen van uw hypotheek. De hypotheekschuld en uw maandlasten worden elke keer steeds lager. Tevens is bij een lineaire hypotheek de hypotheekrente die u dient te voldoen fiscaal aftrekbaar. Aan het begin heeft u bij deze hypotheekvorm relatief hoge maandlasten, maar naarmate de looptijd van de hypotheek verstrijkt worden deze lasten steeds lager. Een lineaire hypotheek zorgt bij aanvang voor hogere maandlasten dan een annuïteitenhypotheek. Echter lost u tijdens de looptijd sneller af, waarbij de lineaire hypotheek over 30 jaar gezien goedkoper is.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente over de uitstaande hypotheekschuld. U bouwt geen kapitaal op waarmee de hypotheekschuld wordt afgelost. Wanneer u niet tussentijds aflost blijft de hoogte van de hypotheekschuld hetzelfde. Bij verkoop van uw huis dan wel het aflopen van de looptijd, moet u in principe de hele lening terugbetalen. Een aflossingsvrije hypotheek loopt vaak 30 jaar. Een aflossingsvrije hypotheek waarover u renteaftrek wil ontvangen is nog steeds mogelijk. Echter dient u op 31-12-2012 in het bezit te zijn geweest van een bestaande aflossingsvrije hypotheek.

Bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek heeft u de mogelijkheid om te sparen of te beleggen voor de aflossing van de hypotheek. Dit gebeurt via een gekoppelde bankspaarrekening of gekoppelde beleggingsrekening. Hier legt u maandelijkse een bedrag op in. Wanneer u heeft gekozen voor sparen, dan is de rentevergoeding die u ontvangt hetzelfde als u voor de hypotheek betaalt. Het bedrag dat u aan het einde ontvangt voor aflossing van de hypotheek is gegarandeerd. Als u heeft gekozen voor beleggen dan is de eindopbrengst geen vast gegeven en bent u afhankelijk van het eindbedrag van de beleggingen. Had u reeds een bankspaarhypotheek op 31-12-2012 dan is er een mogelijkheid om deze mee te nemen naar een volgende woning dan wel over te sluiten naar een andere bank.

Spaarhypotheek

Bij een spaarhypotheek spaart u maandelijks een bedrag via een spaarverzekering. De maandelijkse lasten bestaan uit de rente die u betaalt voor uw hypotheek en de premie die u betaalt voor uw spaarverzekering. De premie is onder te verdelen in een spaardeel en een overlijdensrisicopremie. De verzekering is gekoppeld aan de hypotheek. Op de einddatum komt er een gegarandeerd kapitaal beschikbaar waardoor de hypotheek wordt afgelost. De hypotheekrente is hetzelfde als de rente die u ontvangt op uw spaarpotje. Had u reeds een spaarhypotheek op 31-12-2012 dan is er een mogelijkheid om deze mee te nemen naar een volgende woning dan
wel over te sluiten naar een andere bank.

Beleggingshypotheek

Bij een beleggingshypotheek bouwt u vermogen op door beleggingen. Het doel is met de beleggingen de hypotheek af te lossen. Dit is mogelijk via een beleggingsverzekering of een beleggingsrekening. U kunt maandelijks een bedrag betalen of eenmalig een bedrag storten. De uiteindelijke aflossing van de hypotheek wordt bepaald door de opbrengst van de beleggingen op de einddatum. De maandelijkse lasten bestaan uit de rente die u betaalt voor uw hypotheek en de eventuele maandelijkse premie voor de beleggingsrekening/verzekering.

Hybride hypotheek

Bij een hybride hypotheek heeft u de mogelijkheid om te sparen of te beleggen. De maandelijkse lasten bestaan uit de rente die u betaalt voor uw hypotheek en de maandelijkse inleg die u betaalt voor uw verzekering. Tussentijds kunt u uw keuze nog veranderen. Kortom u kunt tussentijds switchen van sparen naar beleggen of andersom. Dit kan vooral interessant zijn bij slechte beursjaren en uiteraard ook bij goede beursjaren. Het bedrag wat bij elkaar wordt gespaard/belegd zorgt voor de aflossing van de hypotheek.

Traditionele levenhypotheek

Bij een traditionele levenhypotheek betaalt u maandelijks een premie, waarbij een minimum bedrag gegarandeerd is op de einddatum. Door een winstdeling kan dit bedrag hoger worden. Deze wordt uitgekeerd als de betrokken verzekeraar winst maakt. De afgelopen jaren hebben we met veel polissen gezien dat de winstdeling minimaal is. De maandelijkse lasten bestaan uit de rente die u betaalt voor uw hypotheek en de maandelijkse inleg die u betaalt voor uw verzekering.

Krediet hypotheek

Een krediethypotheek kunt u vergelijken met een doorlopend krediet, waarbij uw woning het onderpand is. U komt met uw bank een kredietlimiet overeen. Binnen deze limiet kunt u een bedrag opnemen en weer aflossen. De rente die u betaalt over het opgenomen bedrag is variabel. De hoogte van het krediet is afhankelijk van de waarde van de woning dan wel uw inkomen. Deze hypotheekvorm wordt veelal door mensen gebruikt om hun overwaarde te verzilveren.

0546-232024